Z písmen x, i, v lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

xiv (12)xvi (12)

2- písmenná slova  (5)

iv (2)ix (11)vi (2)xi (11)xv (11)