Z písmen x, i, a, u lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (1)

xiau (14)

3- písmenná slova  (1)

uxa (13)

2- písmenná slova  (5)

ai (2)au (3)ix (11)ua (3)xi (11)