Z písmen e, x lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

ex (11)