Z písmen e, m, r lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (3)

emr (4)mer (4)rem (4)

2- písmenná slova  (5)

em (3)er (2)me (3)mr (3)re (2)