Z písmen e, �, �, n lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

ne (2)